Tarieven en vergoedingen

Telefonisch consult (10-15 minuten)kosteloos
Intakegesprek€ 80,00
Algemeen uurtarief particulieren (behandelsessies 45 minuten)€ 80,00
Gesprek op school€ 105,00
Algemeen uurtarief scholen€ 85,00
Intelligentieonderzoek, inclusief intakegesprek, verslaglegging en eindgesprek€ 600,00
Capaciteitenonderzoek schoolkeuze NIO, inclusief intakegesprek, verslaglegging en eindgesprek€ 250,00
Dyslexieonderzoek, inclusief intakegesprek, beoordelen dossier, verslaglegging, en eindgesprek€ 995,00
Dyscalculieonderzoek, inclusief intakegesprek, beoordelen dossier, verslaglegging en eindgesprek€ 1195,00
Voortraject dyslexie- of dyscalculieonderzoek (beoordelen dossier en terugkoppeling)€ 150,00


De kosten voor een persoonlijkheidsonderzoek zijn afhankelijk van de hulpvraag. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een indicatie van de kosten.

Genoemde tarieven zijn inclusief BTW, voorbereiding en materialen (met uitzondering van werkboeken).

Voor afspraken buiten Nieuwegein wordt een kilometervergoeding van €0,30 per kilometer in rekening gebracht.

Bij behandeling krijgt u maandelijks een factuur toegezonden, welke binnen 14 dagen voldaan dient te worden.

Als een onderzoek of behandeling 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij absentie zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur tevoren, wordt een half uurtarief in rekening gebracht.

Orthopedagogenpraktijk Nieuwegein hanteert de Algemene Voorwaarden, zoals opgesteld door de NVO en in het kader van de privacywetgeving (AVG) heeft de praktijk ook een privacyverklaring: privacyverklaring.pdf


·