Psychologisch onderzoek

Bij een psychologisch onderzoek gaat het erom een beeld te krijgen van de sociaal-emotionele belevingswereld van een kind of jongere. Hoe beleeft het zichzelf, hoe beleeft het zijn omgeving en hoe beleeft het zichzelf ten opzichte van de omgeving. 

Soms is het wenselijk om een uitgebreid onderzoek te doen, bijvoorbeeld bij vermoedens van ADHD of een autismespectrumstoornis.

Het onderzoekstraject hangt af van de aard en ernst van de problematiek.