Pedagogisch-didactisch onderzoek

Op scholen wordt extra hulp gegeven aan leerlingen die moeite hebben met bepaalde leerstof op het gebied van rekenen, lezen en spellen. Soms blijven de moeilijkheden bestaan, ondanks een periode van extra hulp. Het kan dan wenselijk zijn om pedagogisch-didactisch onderzoek bij het kind te verrichten. 

Een pedagogisch-didactisch onderzoek is gericht op de leerontwikkeling op een specifiek vakgebied zoals: lezen, spelling of rekenen. Het onderzoek geeft informatie over de leerstof die beheerst wordt, de taakaanpak, de werkhouding en specifieke moeilijkheden op het betreffende vakgebied.