Intelligentieonderzoek

WISC-III-NL  

De WISC-III-NL (Wechsler Intelligence Scales for Children) is geschikt voor kinderen en jongeren van 6-16 jaar. De test bestaat uit 13 subtests die verschillende vaardigheden meten. Globaal kan gezegd worden dat een deel van de subtests meer een beroep doet op vaardigheden die met taal te maken hebben (verbale taken), terwijl andere subtests meer handelingsgerichte opdrachten betreffen (‘doe-taken’),waarbij onder meer goed kijken, ruimtelijk inzicht, overzicht en motoriek een rol spelen (performale taken). Bij alle taken wordt gekeken tot welk niveau het een kind lukt mee te komen en wanneer het te moeilijk wordt. De test geeft aanwijzingen over de leermogelijkheden van het kind. Daarnaast wordt tijdens de afname van de test een goede indruk gekregen van de werkhouding van het kind. Meer informatie: WISC-III-NL

 

SON-R 6-40 

De SON-R 6-40 (Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest 6-40) is een algemene intelligentietest voor kinderen, jongeren en volwassenen van 6 tot 40 jaar. In deze test speelt de gesproken taal bijna geen rol, zodat de test bruikbaar is bij personen met communicatieve beperkingen of een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. meer informatie: SON-R 6-40


WPPSI-III

Bij hele jonge kinderen (4;0 t/m 7;11 jaar) kan er gekozen worden voor de WPPSI-III (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence). Hierbij doet een deel van de subtests vooral een beroep op vaardigheden die met taal te maken hebben (verbale taken) en een deel waarbij er vooral gekeken wordt naar ruimtelijk inzicht, overzicht en motoriek (performale taken). Ook wordt er gekeken naar hoe snel en nauwkeurig een kind eenvoudige informatie die het kind ziet, kan verwerken (verwerkingssnelheid). Daarnaast wordt er bij alle kinderen een score berekend voor de algemene taalontwikkeling (de algemene taalindex). Bij alle subtests zijn de opgaven oplopend in moeilijkheidsgraad en wordt gekeken tot welk niveau het een kind lukt om mee te komen. Voor kinderen vanaf 6 jaar waarbij minimaal een gemiddelde score verwacht wordt en de Nederlandse taal voldoende beheersen, gaat de voorkeur uit naar de WISC-III-NL. Meer informatie: WPPSI-III-NL


NIO

De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) is een test die in de eerste plaats is ontwikkeld om behulpzaam te zijn bij de juiste keuze van het niveau van (vervolg)onderwijs van uw kind of leerling. Het geeft een indicatie van het aanlegniveau van uw kind of leerling of als extra invalshoek bij het opstellen van een schooladvies. De NIO kan goed gebruikt worden als second opinion na bijvoorbeeld een Cito eindtoets. Soms is er een duidelijk verschil tussen het advies van de basisschool en de uitkomst van de CITO- eindtoets. Uw kind kan in dat geval een NIO doen. De test is geschikt voor kinderen van groep 8 en klas 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs.