Dyslexieonderzoek

Om er achter te komen of er sprake is van dyslexie is onderzoek nodig. Dit onderzoek wordt soms vergoed door de gemeente, maar niet altijd. Bij leerlingen die niet in aanmerking komen voor dyslexieonderzoek binnen de vergoede zorg kan wel degelijk dyslexieonderzoek uitgevoerd worden. Hiervoor kunt u terecht bij Orthopedagogenpraktijk Nieuwegein.

Naast het intakegesprek en het verzamelen en beoordelen van de reeds beschikbare gegevens, vindt onderzoek gespreid over twee dagdelen plaats. Indien er recent intelligentieonderzoek is afgenomen, is een dagdeel voldoende. De onderzoeksgegevens worden weergegeven in een verslag en toegelicht in een adviesgesprek. Wanneer na onderzoek blijkt dat er sprake is van dyslexie wordt er een dyslexieverklaring afgegeven.