In verband met de zomervakantie is de praktijk gesloten van dinsdag 17 juli tot en met maandag 13 augustus.
Een fijne, zonnige en ontspannen zomer toegewenst!

Dyscalculieonderzoek

Ook voor onderzoek bij vermoedens van dyscalculie kunt u bij Orthopedagogenpraktijk Nieuwegein terecht. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie en het Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragskundigen. Onderzoek naar dyscalculie is zowel mogelijk bij leerlingen in het basisonderwijs als bij leerlingen op het Voortgezet Onderwijs.

Naast het intakegesprek en het verzamelen en beoordelen van de reeds beschikbare gegevens, vindt onderzoek gespreid over drie dagdelen plaats. De onderzoeksgegevens worden weergegeven in een verslag en toegelicht in een adviesgesprek. Wanneer na onderzoek blijkt dat er sprake is van dyscalculie kan er een dyscalculieverklaring afgegeven worden.