Onderzoek

U kunt uw kind telefonisch, via email of via het contactformulier aanmelden bij de praktijk. Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Tevens wordt met uw toestemming eventueel contact opgenomen met school. Indien reeds een psychologisch en/of didactisch onderzoek heeft plaatsgevonden, wordt daarbij aangesloten. Indien nodig wordt er door de praktijk onderzoek verricht. 

Het onderzoek heeft als doel om de sterke en zwakke eigenschappen van uw kind en zijn omgeving te bepalen. Samen met de informatie van de ouders en school vormt het onderzoek de basis voor advies en behandeling. 

Onderzoek kan bestaan uit (een combinatie van) observatie in de klas, het afnemen van vragenlijsten, testen en aanvullende gesprekken met het kind, de ouders en/of de leerkracht.

Opvoedingsvragen
Verder heeft iedere ouder/verzorger wel eens vragen ten aanzien van de opvoeding en begeleiding van zijn/haar kind. Hoe kun je bijvoorbeeld omgaan met slaap- of eetproblemen of wanneer uw kind moeite heeft met het nemen van afscheid? Of wellicht maakt u als gezin een moeilijke periode door en voelt u zich mogelijk onzeker of u de juiste aanpak heeft voor uw kind. Leg uw vragen gerust neer bij Orthopedagogenpraktijk Nieuwegein.