Waarom mindfulness voor kinderen?                          

Kinderen hebben vaak volle levens. Van alle kanten ontvangen zij prikkels: mobiele telefoon, tablet, computer en tv zorgen voor een constante informatiestroom. Daarnaast zijn veel kinderen druk met school en naschoolse activiteiten. Op allerlei terreinen worden er eisen aan kinderen gesteld en wordt gevraagd om prestaties. Veel kinderen hebben regelmatig een ‘vol hoofd’, vinden het lastig om zich langere tijd te concentreren of hebben angstige of sombere gedachten. Mindfulness helpt kinderen aandacht te hebben voor wat ze doen, denken en voelen zonder hier meteen op te reageren en leert kinderen hoe ze om kunnen gaan met spanning, onrust of verdriet.

Werkt mindfulness?                              

Mindfulnesstrainingen zijn van oorsprong ontwikkeld voor volwassenen. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect ervan en het is bewezen effectief bij verschillende psychische en lichamelijke klachten. Ook naar mindfulness bij kinderen wordt steeds meer onderzoek gedaan, zoals bij de Universiteit van Amsterdam (www.uvamindsyou.nl). Er zijn sterke aanwijzingen dat mindfulness ook kinderen kan helpen, bijvoorbeeld bij het:

  • verminderen van angst
  • verminderen van somberheid
  • verbeteren van aandacht en concentratie
  • verbeteren van de slaap
  • versterken van het zelfvertrouwen

Mindfulness kan kinderen helpen, maar is geen wondermiddel en aanvullende behandeling kan wenselijk zijn.

Voor wie is de training geschikt?                                          

Deze training is bedoeld voor kinderen van ongeveer acht tot en met twaalf jaar en speciaal ontwikkeld voor kinderen met psychische klachten. De training is geschikt voor kinderen die het lastig vinden om rust te vinden in hun hoofd of lichaam, voor kinderen die negatief over zichzelf denken en voor kinderen die veel piekeren of vaak sombere gedachten hebben. De training is ook geschikt voor kinderen met bijvoorbeeld ADHD of autisme.

Hoe ziet de training er uit?                                                  

De achtweekse training wordt gegeven aan een groep van maximaal acht kinderen onder begeleiding van twee orthopedagogen. Er worden oefeningen gedaan die gericht zijn op aandacht voor ademhaling, lichaam, zintuigen, gevoelens en gedachten. De training is afgestemd op kinderen en er wordt veel geoefend in spelvorm. Mindfulness is niet zweverig, maar juist concreet en actief!

Na iedere bijeenkomst krijgen kinderen (en ouders) ‘huiswerk’; kinderen worden aangemoedigd thuis verder te oefenen met wat zij geleerd hebben. Hier wordt de volgende les op teruggekomen.

Voorafgaand aan de training is er een ouderbijeenkomst waarin ouders geïnformeerd worden over de training. Na afloop van de training is er een afsluitende ouderbijeenkomst. Wekelijks worden ouders via email op de hoogte gehouden over het verloop van de training.

Praktische informatie

Trainers: Irma Hoogenboom en Rolanda van Andel, beiden NVO Orthopedagoog-Generalist en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Waar: Yoga Studio Nieuwegein, Wiersedreef 28, Nieuwegein (Vreeswijk)

Wanneer: Donderdag 16.00-17.00 uur (inloop 15.50 uur)

Kosten: € 295,00 (in sommige situaties is vergoeding vanuit de Jeugdhulp/gemeente mogelijk)

Inbegrepen: Materialen, 8 kinderbijeenkomsten, 2 ouderbijeenkomsten, wekelijkse terugkoppeling via de mail

Data eerstvolgende training
De training loopt op dit moment in Culemborg (Praktijk Leerkracht aan de Lek). De eerstvolgende training in Nieuwegein start in maart. 

De kinderbijeenkomsten zijn op donderdag 16.00-17.00 uur (inloop vanaf 15.50 uur) op:

donderdag 29 maart
donderdag 5 april
donderdag 12 april
donderdag 19 april
dinsdag 8 mei
donderdag 31 mei
donderdag 7 juni
donderdag 14 juni

De ouderbijeenkomsten zijn op:
Vrijdag 23 maart 2018 17.00-18.00 uur
Donderdag 14 juni 2018 19.30-20.30 uur

Neem voor meer informatie gerust even contact op met de praktijk!