Waarom mindfulness voor kinderen en jongeren?                          

Kinderen en jongeren hebben vaak volle levens. Van alle kanten ontvangen ze prikkels en er worden op allerlei terreinen eisen aan ze gesteld. Veel kinderen en jongeren hebben regelmatig een ‘vol hoofd’, vinden het lastig om zich langere tijd te concentreren of hebben angstige of sombere gedachten. Mindfulness helpt aandacht te hebben voor wat je doet, denkt en voelt zonder hier meteen op te reageren en leert om te gaan met spanning, onrust of verdriet.


Werkt mindfulness?                              

Mindfulnesstrainingen zijn van oorsprong ontwikkeld voor volwassenen. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect ervan en het is bewezen effectief bij verschillende psychische en lichamelijke klachten. Ook naar mindfulness bij kinderen en jongeren wordt steeds meer onderzoek gedaan, zoals bij de Universiteit van Amsterdam (www.uvamindsyou.nl). Er zijn sterke aanwijzingen dat mindfulness ook kinderen en jongeren kan helpen, bijvoorbeeld bij het:

  • verminderen van angst
  • verminderen van somberheid
  • verbeteren van aandacht en concentratie
  • verbeteren van de slaap
  • versterken van het zelfvertrouwen

Mindfulness kan helpen, maar is geen wondermiddel en aanvullende behandeling kan wenselijk zijn.

Meer informatie over de trainingen voor kinderen en jongeren is te vinden onder de subpagina's.