Even voorstellen

Mijn naam is Irma Hoogenboom, orthopedagoog en moeder van twee kinderen.

Naast de opleiding tot leerkracht, de post-HBO Special Needs, de studie Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en de postacademische registratie tot NVO Orthopedagoog-Generalist en Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP, heb ik ruime ervaring in het onderwijs.  Zo werkte ik jaren in het basisonderwijs en mijn praktijk voor remedial teaching. Ook heb ik gewerkt als onderwijskundig begeleider en orthopedagoog voor een regionaal expertise centrum, waar ik zowel verbonden was aan het basis- als aan het voortgezet onderwijs. 

Ik ben actief in het volgen van nascholing en supervisie, mede in het kader van de herregistratries Orthopedagoog-Generalist NVO, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCT en EMDR Europe Practitioner VEN. Daarnaast participeer ik in verschillende intervisiegroepen.

'Ik denk dat veel oplossingen besloten liggen in de eigen kracht van het kind en zijn omgeving. Met de juiste begeleiding en steun van hun sociaal netwerk kunnen gezinnen zelf de verantwoordelijkheid en regie over hun leven nemen en problemen aanpakken.'

Een warme groet!

Irma Hoogenboom